9η Διάλεξη ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ [ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ: ΕΧΙΝΟΔΕΡΜΑ (Εχινοειδή, Αστεροειδή, Οφιουροειδή, Ολοθουροειδή, Κρινοειδή, Κεντρικυκλοειδή), ΗΜΙΧΟΡΔΩΤΑ (Εντερόπνευστα, Πτεροβράγχια), ΧΟΡΔΩΤΑ: ΟΥΡΟΧΟΡΔΩΤΑ, ΚΕΦΑΛΟΧΟΡΔΩΤΑ

ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ: ΕΧΙΝΟΔΕΡΜΑ (Εχινοειδή, Αστεροειδή, Οφιουροειδή, Ολοθουροειδή, Κρινοειδή, Κεντρικυκλοειδή), ΗΜΙΧΟΡΔΩΤΑ (Εντερόπνευστα, Πτεροβράγχια), ΧΟΡΔΩΤΑ: ΟΥΡΟΧΟΡΔΩΤΑ (Ασκίδια, Θαλλοειδή, Μορμοειδή), ΚΕΦΑΛΟΧΟΡΔΩΤΑ

Ευμετάζωα - Χορδωτά (Α)

Ευμετάζωα - Χορδωτά

Ευμετάζωα - Χορδωτά (Β)

Ευμετάζωα - Χορδωτά

Ευμετάζωα - Χορδωτά (Γ)

Ευμετάζωα - Χορδωτά

Ευμετάζωα - Χορδωτά (Δ)

Ευμετάζωα - Χορδωτά

ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ [Βασίλειο ΖΩΑ – ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ: ΕΧΙΝΟΔΕΡΜΑ (Εχινοειδή, Αστεροειδή, Οφιουροειδή, Ολοθουροειδή, Κρινοειδή, Κεντρικυκλοειδή), ΗΜΙΧΟΡΔΩΤΑ (Εντερόπνευστα, Πτεροβράγχια), ΧΟΡΔΩΤΑ: ΟΥΡΟΧΟΡΔΩΤΑ (Ασκίδια, Θαλλοειδή, Μορμοειδή), ΚΕΦΑΛΟΧ
ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ: ΕΧΙΝΟΔΕΡΜΑ (Εχινοειδή, Αστεροειδή, Οφιουροειδή, Ολοθουροειδή, Κρινοειδή, Κεντρικυκλοειδή), ΗΜΙΧΟΡΔΩΤΑ (Εντερόπνευστα, Πτεροβράγχια), ΧΟΡΔΩΤΑ: ΟΥΡΟΧΟΡΔΩΤΑ (Ασκίδια, Θαλλοειδή, Μορμοειδή), ΚΕΦΑΛΟΧΟΡΔΩΤΑ]