7η Διάλεξη ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ - ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ: [Βασίλειο ΖΩΑ – ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ: Δακτυλιοσκώληκες, Χαιτόγναθα, Σωληνοειδή, Εχιουροειδή, Φορωνοειδή, Πωγονοφόρα, Λοφοφόρα, Ενδόπρωκτα, Βραδυπόρα, Θωρακοφόρα]

Βασίλειο ΖΩΑ – ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ: Δακτυλιοσκώληκες, Χαιτόγναθα, Σωληνοειδή, Εχιουροειδή, Φορωνοειδή, Πωγονοφόρα, Λοφοφόρα, Ενδόπρωκτα, Βραδυπόρα, Θωρακοφόρα: Γενικά Χαρακτηριστικά - Κύκλος Ζωής, Κλάσεις και Ενδιαιτήματα, Οικολογική και Οικονομική Σημασία