Βασικές αρχές της ανοσολογίας

Στην ενότητα αυτή αναφέρονται βασικές αρχές της ανοσολογίας και της ανοσίας, δηλαδή της ικανότητας ενός οργανισμού να αντιστέκεται στις βλάβες που προκαλούνται από τη μόλυνση με παθογόνους μικροοργανισμούς. Παρουσιάζονται οι κύριες κατηγορίες των λεμφοκυττάρων Β και Τ, δίνεται ο ορισμός του αντιγόνου και του αντισώματος (ανοσοσφαιρίνης), αναφέρονται οι μηχανισμοί της μη ειδικής (εγγενής, έμφυτης) ανοσίας, καθώς και τις ειδικής (επίκτητης) ανοσίας, ενώ αναφέρονται οι δύο κατηγορίες ειδικής ανοσίας (αντισωματική ή χυμική, κυτταρική). Τέλος, δίνεται ο ορισμός της φλεγμονής και παρουσιάζονται τα κύρια χαρακτηριστικά μιας φλεγμονώδους αντίδρασης, ενώ γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στις κυτταροκίνες (κυτοκίνες) σαν ρυθμιστές της ανοσοαπόκρισης.