Αλληλεπιδράσεις ανθρώπου-μικροοργανισμών

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται τα τρία είδη συμβιωτικών σχέσεων (ωφέλιμη συμβίωση, προσσιτισμός, παρασιτισμός) που μπορούν να παρατηρηθούν μεταξύ διαφορετικών μικροοργανισμών που απαντούν σ’ ένα συγκεκριμένο περιβάλλον, περιγράφεται η φυσική μικροχλωρίδα του γαστρεντερικού συστήματος, οι ωφέλιμες επιδράσεις αυτής για τον ξενιστή και οι παράγοντες που την επηρεάζουν. Όσον αφορά το φαινόμενο του παρασιτισμού και τις επιβλαβείς μικροβιακές αλληλεπιδράσεις, δίνεται ο ορισμός της λοίμωξης, των δυνητικά παθογόνων στελεχών, της παθογονικότητας, της μολυσματικότητας και των παραγόντων μολυσματικότητας, αναφέρονται οι (προδιαθεσικοί) παράγοντες που επηρεάζουν την αντοχή ενός ξενιστή, και οι μηχανισμοί παθογένειας των μικροοργανισμών (τοξικότητα, ικανότητα εισβολής). Αναφέρονται οι διάφορες επιφανειακές δομές που συνήθως συμμετέχουν στη διαδικασία προσκόλλησης των μικροοργανισμών σε κύτταρα του ξενιστή, αλλά και μπορούν να προφυλλάσουν αυτούς από τους αμυντικούς μηχανισμούς του ξενιστή (π.χ. φαγοκυττάρωση από τα μακροφάγα), οι εξωτοξίνες, οι κατηγορίες αυτών και ο τρόπος δράσης της κάθε κατηγορίας, οι εντεροτοξίνες ως παράδειγμα εξωτοξινών καθώς και οι ενδοτοξίνες των αρνητικών κατά Gram βακτηρίων.