Εισαγωγή στην ιολογία

Στην ενότητα αυτή αναφέρονται τα βασικά χαρακτηριστικά των ιών και περιγράφεται ο τρόπος πολλαπλασιασμού αυτών με ιδιαίτερη αναφορά σε κάθενα από τα στάδια του κύκλου ζωής αυτών (προσκόλληση, διείσδυση, σύνθεση νουκλεϊκού οξέος και πρωτεϊνών, συγκρότηση και απελευθέρωση). Παρουσιάζονται οι επιθετικοί ιοί (π.χ. βακτηριοφάγοι Τ) και ο λυτικός κύκλος αυτών, οι ήπιοι ιοί (π.χ. βακτηριοφάγος λάμδα) και το φαινόμενο της λυσιγονίας.  Αναφέρονται οι ερπητοϊοί των ζωικών κυττάρων, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ρετροϊών, των ιών των φυτών και των μυκήτων, τα ιοειδή και οι πρωτεΐνες πρίον.