ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Περιγράφονται οι βασικές επιπτώσεις στο περιβάλλον από την λειτουργία ενός γεωθερμικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής. Αναπτύσσονται οι χημικές, φυσικές, βιολογικές επιπτώσεις και η συγκριτική αποτίμηση με τις άλλες μορφές ενέργειας.

 

Λέξεις κλειδιά Θ.Ε: περιβάλλον , γεωθερμία, σύστημα ηλεκτροπαραγωγής.