ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Η ενότητα περιγράφει την βασική λειτουργία των ημιαγωγών, των φωτοβολταϊκών κυττάρων, των φωτοβολταϊκών συστημάτων και των στοιχείων αυτών, όπως μπαταρίες, κύτταρα, αναστροφείς τάσης.

 

Λέξεις κλειδιά Θ.Ε: ηλιακή ακτινοβολία, φωτοβολταϊκό φαινόμενο, φωτοβολταϊκό κύτταρο, φωτοβολταϊκό σύστημα ηλεκτροπαραγωγής.