11) Συζήτηση με βάση την παρουσίαση εργασιών α) Το ναζιστικό σχέδιο ενοποίησης της Ευρώπης του Χίτλερ και το ολοκαύτωμα β) Η ακροδεξιά και η Ευρωπαϊκή ενοποίηση στη σύγχρονη Ευρώπη

Τέλος, η ενδέκατη ενότητα προσεγγίζει τόσο το ναζιστικό γερμανικό σχέδιο περί ενοποίησης της Ευρώπης και την απαξίωση της ανθρώπινης προσωπικότητας (ολοκαύτωμα, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας), όσο την αύξηση της πολιτικής και κοινωνικής δύναμης φασιστικών και ναζιστικών μορφωμάτων στην Ευρώπη, λόγω κυρίως της μακροχρόνιας κρίσης που ταλαιπωρεί τις ευρωπαϊκές οικονομίες και κοινωνίες, χωρίς κανένα θετικό σημάδι για ανάκαμψη.   

Συζήτηση με βάση την παρουσίαση εργασιών (Α)

Συζήτηση με βάση την παρουσίαση εργασιών

Συζήτηση με βάση την παρουσίαση εργασιών (Β)

Συζήτηση με βάση την παρουσίαση εργασιών

Συζήτηση με βάση την παρουσίαση εργασιών (Γ)

Συζήτηση με βάση την παρουσίαση εργασιών

Συζήτηση με βάση την παρουσίαση εργασιών (Δ)

Συζήτηση με βάση την παρουσίαση εργασιών