1. Η διαμάχη μεταξύ «εξήγησης» και «κατανόησης». Δυο διαφορετικοί τρόποι να σκέφτεται κανείς κοινωνιολογικά;

Η διαμάχη μεταξύ «εξήγησης» και «κατανόησης». Δυο διαφορετικοί τρόποι να σκέφτεται κανείς κοινωνιολογικά;

Η διαμάχη μεταξύ "εξήγησης" και "κατανόησης" (Α)

Η διαμάχη μεταξύ "εξήγησης" και "κατανόησης"

Η διαμάχη μεταξύ "εξήγησης" και "κατανόησης" (B)

Η διαμάχη μεταξύ "εξήγησης" και "κατανόησης"

Η διαμάχη μεταξύ "εξήγησης" και "κατανόησης" (Γ)

Η διαμάχη μεταξύ "εξήγησης" και "κατανόησης"