12η Ενότητα: "Νέες" συγγένειες, "νέες" βιολογίες... ή πέρα από τη συγγένεια;

Η συζήτηση για τη σχέση φύσης και πολιτισμού είναι το κατεξοχήν ερώτημα που απασχόλησε και συνεχίζει να απασχολεί την ανθρωπολογία. Αρχικά μέσα από μια συζήτηση για τη φυλή, αργότερα για το φύλο και σήμερα για τη συγγένεια το ενδιαφέρον για τη σχέση φύση και πολιτισμός, βιολογία και συγγένεια αφορά σε τελευταία ανάλυση ζητήματα ταξινόμησης, ένταξης και αποκλεισμού.

Λέξεις κλειδιά: φύση, βιολογία, φύλο, συγγένεια