10 Ενότητα: Η συγγένεια στα πλαίσια των νέων τεχνολογιών αναπαραγωγής

Οι επιδράσεις της συμβολικής προσέγγισης της συγγένειας και των φεμινιστικών αναλύσεων του φύλου, της αναπαραγωγής και της σεξουαλικότητας, αλλά και οι εθνογραφικές καταγραφές των τρόπων με τους οποίους κατασκευάζονται και νοηματοδοτούνται οι συγγενικές και οικογενειακές σχέσεις στις δυτικές κοινωνίες είχαν ως συνέπεια την ανανέωση του ανθρωπολογικού ενδιαφέροντος για τη μελέτη της συγγένειας και της οικογένειας. Η παρούσα ενότητα ασχολείται με τη συγγένεια, το φύλο και τις νέες τεχνολογίες αναπαραγωγής.

Λέξεις κλειδιά: νέες τεχνολογίες αναπαραγωγής, φύλο, συγγένεια