11η Ενότητα: Νέες μορφές οικογένειας

Με αναφορά στις δυτικές κοινωνίες  η εμφάνιση νέων τρόπων συμβίωσης και καινούργιων μορφών γαμήλιων σχέσεων, και η δημιουργία των αποκαλούμενων «οικογένειες επιλογής»- οικογένειες που σχηματίζονται από άτομα με ομόφυλες ερωτικές πρακτικές, και οι οποίες διακρίνονται από τις «οικογένειες καταγωγής» -, αμφισβήτησαν ρητά την άποψη ότι οι πλέον διαδεδομένες κοινωνικές μας σχέσεις είναι βασισμένες στη «βιολογία» ή τη «φύση», διαφοροποίησαν τις  αντιλήψεις μας σχετικά με το «τι κάνει» κάποιον συγγενή, και επανέφεραν με ένταση στο προσκήνιο την ερώτηση αναφορικά με τις εννοιολογήσεις της συγγένειας και της οικογένειας σε διαφορετικά πολιτισμικά συμφραζόμενα.

Λέξεις κλειδιά: ομόφυλες σχέσεις, "οικογένειες καταγωγής", "οικογένειες επιλογής", γονεϊκότητα