7η Ενότητα: Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις του ανδρισμού

Η στροφή στην ανθρωπολογία των φύλων είχε ως αποτέλεσμα το ανανεωμένο ανθρωπολογικό ενδιαφέρον για μια μελέτη των ανδρών όχι ως άφυλων οντοτήτων αλλά ως έμφυλων υποκειμένων.

Λέξεις κλειδιά: ανδρισμός, αρρενωπότητα, μελέτες του ανδρισμού, ανθρωπολογία του ανδρισμού