2η Ενότητα: Το πρώϊμο ανθρωπολογικό ενδιαφέρον για τη συγγένεια

Οι ανθρωπολόγοι της βικτωριανής περιόδου επινοούν την «πρωτόγονη κοινωνία» και ενδιαφέρονται για τη συγγένεια. Ο Lewis Henry Morgan, η διάκριση σε  "περιγραφικά" και "ταξινομικά" συστήματα ορολογίας της συγγένειας, και τα εξελικτικά στάδια της οικογένειας.

Λέξεις κλειδιά: εξελικτισμός, ορολογία της συγγένειας, εξελικτικά στάδια της οικογένειας, μητριαρχία