1η Ενότητα: Εισαγωγικά. Συγγένεια και ανθρωπολογία

Γιατί μελετούμε τη συγγένεια; Η σημασία της μελέτης της συγγένειας για την ανθρωπολογία. «Βιολογικές» και «κοινωνικές» σχέσεις.

 Λέξεις κλειδιά: συγγένεια, φύλο, βιολογία, κοινωνία