Ζωγραφική και Φωτογραφία στην εκπνοή του Μοντερνισμού

Οι τάσεις της αφαίρεσης και η Φωτογραφία.