Από τις παραμονές του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου έως τις παραμονές του Ψυχρού Πολέμου (1935-1945)

Brassai, Henri Cartier Bresson, Robert Capa. Το πρακτορείο Magnum και οι φωτογράφοι του. Περιοδικά και Φωτογραφία. Φωτογραφία και Ζωγραφική στη Ρωσία.