Θεωρητικά ζητήματα πάνω στη σχέση ζωγραφικής και φωτογραφίας

 Το ψευδοπρόβλημα «είναι τέχνη;». Η έννοια της εικαστικής αναπαράστασης πριν και μετά την έλευση της φωτογραφίας. Φωτογραφία και κινηματογράφος.