13η Διάλεξη - ΘΑΛΑΣΣΙΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΘΑΛΑΣΣΙΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ [ΘΑΛΑΣΣΙΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ]

ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΖΩΑ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ - ΘΑΛΑΣΣΙΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

ΘΑΛΑΣΣΙΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΘΑΛΑΣΣΙΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ [ΘΑΛΑΣΣΙΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ]
ΘΑΛΑΣΣΙΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΘΑΛΑΣΣΙΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ [ΘΑΛΑΣΣΙΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ]
Θαλάσσιοι Πόροι (Α)

Θαλάσσιοι Πόροι

Θαλάσσιοι Πόροι (Β)

Θαλάσσιοι Πόροι