12η Διάλεξη - ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ [Βασίλειο ΖΩΑ – ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΑ: ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΡΠΕΤΑ, ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΤΗΝΑ, ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ (Πτερυγιόποδα, Σαρκοφάγα) και ΒΙΟΛΟΓΙΑ]

ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ  [Βασίλειο ΖΩΑ – ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΑ: ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΡΠΕΤΑ, ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΤΗΝΑ, ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ (Πτερυγιόποδα, Σαρκοφάγα) και ΒΙΟΛΟΓΙΑ]: Γενικά Χαρακτηριστικά-Κύκλος Ζωής, Κλάσεις και Ενδιαιτήματα, Οικολογική και Οικονομική Σημασία

ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ [Βασίλειο ΖΩΑ – ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΑ: ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΡΠΕΤΑ, ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΤΗΝΑ, ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ (Πτερυγιόποδα, Σαρκοφάγα) και ΒΙΟΛΟΓΙΑ]
Βασίλειο ΖΩΑ – ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΑ: ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΡΠΕΤΑ, ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΤΗΝΑ, ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ (Πτερυγιόποδα, Σαρκοφάγα) και ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Θαλάσσια Ερπετά (Α)

Θαλάσσια Ερπετά

Θαλάσσια Ερπετά (Β)

Θαλάσσια Ερπετά

Θαλάσσια Ερπετά (Γ)

Θαλάσσια Ερπετά