10η Διάλεξη - ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ [Βασίλειο ΖΩΑ – ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΑ: ΙΧΘΥΕΣ (Άγναθα, Χονδριχθύες, Οστειχθύες)]

ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ  [Βασίλειο ΖΩΑ – ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΑ: ΙΧΘΥΕΣ  (Άγναθα, Χονδριχθύες, Οστειχθύες): Γενικά Χαρακτηριστικά-Κύκλος Ζωής, Κλάσεις και Ενδιαιτήματα, Οικολογική και Οικονομική Σημασία.

Ψάρια - Υποφυλο Σπονδυλωτά (Α)

Ψάρια - Υποφυλο Σπονδυλωτά

Ψάρια - Υποφυλο Σπονδυλωτά (Β)

Ψάρια - Υποφυλο Σπονδυλωτά

ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ [Βασίλειο ΖΩΑ – ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΑ: ΙΧΘΥΕΣ (Άγναθα, Χονδριχθύες, Οστειχθύες)]
Βασίλειο ΖΩΑ – ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΑ: ΙΧΘΥΕΣ (Άγναθα, Χονδριχθύες, Οστειχθύες)