8η Διάλεξη ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ [Βασίλειο ΖΩΑ – ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ: ΜΑΛΑΚΙΑ (Απλακοφόρα, Σωληνόγαστρα, Μονοπλακοφόρα, Πολυπλακοφόρα, Σκαφόποδα, Γαστερόποδα, Δίθυρα, Κεφαλόποδα), ΑΡΘΡΟΠΟΔΑ (Τριλοβίτες, Καρκινοειδή, Χηληκεράτα, Έντομα)]

Βασίλειο ΖΩΑ – ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ: ΜΑΛΑΚΙΑ (Απλακοφόρα, Σωληνόγαστρα, Μονοπλακοφόρα, Πολυπλακοφόρα, Σκαφόποδα, Γαστερόποδα, Δίθυρα, Κεφαλόποδα), ΑΡΘΡΟΠΟΔΑ (Τριλοβίτες, Καρκινοειδή, Χηληκεράτα, Έντομα)]: Γενικά Χαρακτηριστικά-Κύκλος Ζωής, Κλάσεις και Ενδιαιτήματα, Οικολογική και Οικονομική Σημασία

Θαλάσσια Ασπόνδυλα ΙΙ (Α)

Θαλάσσια Ασπόνδυλα ΙΙ

Θαλάσσια Ασπόνδυλα ΙΙ (Β)

Θαλάσσια Ασπόνδυλα ΙΙ

ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ [Βασίλειο ΖΩΑ – ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ: ΜΑΛΑΚΙΑ (Απλακοφόρα, Σωληνόγαστρα, Μονοπλακοφόρα, Πολυπλακοφόρα, Σκαφόποδα, Γαστερόποδα, Δίθυρα, Κεφαλόποδα), ΑΡΘΡΟΠΟΔΑ (Τριλοβίτες, Καρκινοειδή, Χηληκεράτα, Έντομα)]
ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ: ΜΑΛΑΚΙΑ (Απλακοφόρα, Σωληνόγαστρα, Μονοπλακοφόρα, Πολυπλακοφόρα, Σκαφόποδα, Γαστερόποδα, Δίθυρα, Κεφαλόποδα), ΑΡΘΡΟΠΟΔΑ (Τριλοβίτες, Καρκινοειδή, Χηληκεράτα, Έντομα)