Φυσική ΙI [open] (321-2051)

Units

Χρονομεταβαλλόμενα πεδία

Χρονομεταβαλλόμενα πεδία. Εξίσωση Ampere-Laplace, εξίσωση Faraday, παραδείγματα, εξισώσεις Maxwell, αμοιβαία επαγωγή, αυτεπαγωγή, θεώρημα αντιστροφής, ενέργεια μαγνητικού πεδίου, συνεχή κυκλώματα RLC, διατήρηση ενέργειας και ορμής συστήματος φορτίων-πεδίων (θεώρημα Poynting), εξισώσεις ηλεκτρομαγνητικού πεδίου, ηλεκτρομαγνητικά κύματα.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

7. Maxwell I
8. Maxwell II