Φυσική ΙI [open] (321-2051)

Units

Μαγνητικά πεδία στην ύλη

Μαγνητικά πεδία στην ύλη. Ρεύμα μαγνήτισης, δέσμιο ρεύμα, πεδίο ομοιόμορφα μαγνητισμένης σφαίρας, μαγνητίζον πεδίο, συνοριακές συνθήκες, βαθμωτό δυναμικό, βαθμωτό δυναμικό ομοιόμορφα μαγνητισμένης σφαίρας, μαγνητική διαπερατότητα.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

6. Μαγνητοστατική ΙΙ