Φυσική ΙI [open] (321-2051)

Units

Μαγνητική αλληλεπίδραση

Μαγνητική αλληλεπίδραση.  Ένταση μαγνητικού πεδίου, δύναμη Lorentz, κίνηση φορτίου σε μαγνητικό πεδίο, δύναμη και ροπή σε ηλεκτροφόρο αγωγό εντός μαγνητικού πεδίου, μαγνητική διπολική ροπή, μαγνητικό δίπολο, μαγνήτιση, νόμος Biot-Savart, νόμος Gauss μαγνητισμού, νόμος Ampere, παραδείγματα, διανυσματικό δυναμικό, συνοριακές συνθήκες, πεδίο μαγνητικού διπόλου, μαγνητικό πεδίου μαγνητικού τετραπόλου.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

5. Μαγνητοστατική Ι