Φυσική ΙI [open] (321-2051)

Units

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ηλεκτρικό ρεύμα.  Ένταση ηλεκτρικού ρεύματος, πυκνότητα ρεύματος, εξίσωση συνέχειας, στάσιμο ρεύμα, νόμος Ohm, ταχύτητα διολίσθησης, έργο κατά την κίνηση φορτίου, κλασσικό μοντέλο αγωγιμότητας, ηλεκτρική αγωγιμότητα, ηλεκτρική αντίσταση, συνδεσμολογία αντιστάσεων, φόρτιση-εκφόρτιση πυκνωτή.