Φυσική ΙI [open] (321-2051)

Units

Ηλεκτρική αλληλεπίδραση

Ηλεκτρική αλληλεπίδραση. Νόμος Coulomb, ένταση ηλεκτρικού πεδίου, δυναμική ενέργεια, νόμος Gauss, ηλεκτρική ροή, διαφορική μορφή νόμου Gauss, εξίσωση Poisson, εξίσωση Laplace, παραδείγματα, συνοριακές συνθήκες, μέθοδος εικόνων. Διπολική ροπή, ηλεκτρική πόλωση, πεδίο διπόλου, ηλεκτρικό τετράπολο, πολυπολική ανάπτυξη. Δύναμη, ροπή, δυναμική ενέργεια πεπερασμένης κατανομής φορτίου. Αγωγοί, χωρητικότητα.