ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στην ενότητα περιγράφονται οι βασικές αρχές της υδραυλικής ενέργειας, η εκτίμηση του δυναμικού, η εκμετάλλευση για παραγωγή ηλεκτρισμού με την εγκατάσταση ενός φράγματος, την δημιουργία τεχνητής λίμνης και την λειτουργία υδροηλεκτρικού σταθμού. Περιγράφονται οι βασικοί τύποι υδροστροβίλων, η επιλογή του κατάλληλου συστήματος, καθώς και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την λειτουργία του όλου συστήματος.

 

Λέξεις κλειδιά Θ.Ε: υδραυλικό δυναμικό, υδροηλεκτρική ενέργεια, περιβάλλον, υδροστρόβιλος.