ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ (2)

Στην ενότητα αναπτύσσεται η βασική λειτουργία της αντλίας θερμότητας για αναβάθμιση της ενέργειας, περιγράφεται ο βασικός μηχανισμός λειτουργίας γεωθερμικής αντλίας θερμότητας για θέρμανση κτιρίων, και ο τρόπος εγκατάστασης ενός γεωθερμικού συστήματος αβαθούς γεωθερμίας με τις γεωτρήσεις που απαιτούνται.

 

Λέξεις κλειδιά Θ.Ε: αντλία θερμότητας, αβαθής γεωθερμία, θέρμανση κτιρίων.