ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Η ενότητα αναπτύσσει τις βασικές επιπτώσεις από την εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε ένα μέρος με ειδική έμφαση στην αισθητική του τοπίου, κατά το στάδιο της κατασκευής και λειτουργίας.

 

Λέξεις κλειδιά Θ.Ε: ανεμογεννήτριες, αισθητικές επιπτώσεις.