ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (1)

Η ενότητα αναπτύσσει τα βασικά στοιχεία της αιολικής ενέργειας, την δημιουργία των ανέμων, το αιολικό δυναμικό και την μέτρηση του.

 

Λέξεις κλειδιά Θ.Ε: αιολική ενέργεια, δυναμικό, μέτρηση, Weibull.