ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Η ενότητα δίνει τα βασικά στοιχεία της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής, τις συνιστώσες της θερμικής άνεσης, τον σχεδιασμό ηλιακών κτιρίων βάσει της ηλιακής ακτινοβολίας, της μεταφοράς θερμότητας και των χαρακτηριστικών του κτιριακού κελύφους. Περιγράφει επίσης την λειτουργία των φυτεμένων σκεπών για εξασφάλιση θερμικής άνεσης στο εσωτερικό των κτιρίων.

 

Λέξεις κλειδιά Θ.Ε: ηλιακή ακτινοβολία, θερμότητα, ηλιακός σκιασμός, θερμική άνεση, βιοκλιματική αρχιτεκτονική, φυτεμένες στέγες, θερμική νησίδα.