ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ, ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (3)

Η ενότητα αναπτύσσει τα βασικά λειτουργίας ενός ηλιακού συστήματος θέρμανσης για ζεστό νερό χρήσης και θέρμανση χώρων, τον υπολογισμό του ηλιακού θερμικού φορτίου, και δίνει παραδείγματα ηλιακών θερμικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής.

 

Λέξεις κλειδιά Θ.Ε: ηλιακή ενέργεια, ηλιακά συστήματα, ηλιακός θερμικός σταθμός, υπολογισμός ηλιακού συστήματος.