ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ, ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (1)

Η ενότητα αναπτύσσει τα βασικά της ηλιακής ακτινοβολίας, την προέλευση, την ηλιακή γεωμετρία και τον υπολογισμό του ηλιακού δυναμικού στο επίπεδο της εδάφους, γωνία κλίσης, ηλιακή σταθερά, ηλιακή απόκλιση, ηλιακό ύψος.

 

Λέξεις κλειδιά Θ.Ε: ηλιακή ακτινοβολία, άμεση ηλιακή ακτινοβολία, διάχυτη ηλιακή ακτινοβολία.