ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Η ενότητα αναπτύσσει τις βασικές έννοιες της μετάδοσης θερμότητας με αγωγή, συναγωγή και ακτινοβολία, τον τρόπο υπολογισμού και παραδείγματα σε περιπτώσεις κτιρίων και άλλων εφαρμογών.

 

Λέξεις κλειδιά Θ.Ε: μετάδοση θερμότητας, αγωγή, συναγωγή, ακτινοβολία.