Τεχνολογία και Καινοτομία [open]

Ιάσων Κουφοδόντης

Περιγραφή

Μάθημα Κατεύθυνσης με αντικείμενο τις νέες τεχνολογίες. Μάθημα επιλογής για άλλες κατευθύνσεις.

 

Το μάθημα έχει ως βασικό στόχο την καλλιέργεια και ανάπτυξη ώριμης και δομημένης αναλυτικής σκέψης, απαραίτητης για τη λήψη αποφάσεων στο πεδίο της διοίκησης επιχειρήσεων. Συμπληρώνοντας την κατανόηση της λογικής και της οργάνωσης που διέπει το αντικείμενο της πληροφορικής, γνώση που έχει αποκτηθεί από τα εισαγωγικά μαθήματα νέων τεχνολογιών, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να διαχειριστούν με καλύτερο τρόπο ακόμα πιο σύνθετα και περίπλοκα θεωρητικά και πρακτικά προβλήματα σε όλο το φάσμα των γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων. Οι γνώσεις και οι δεξιότητες εμπλουτίζονται παράλληλα με την απόκτηση γνώσεων από τα άλλα αντίστοιχης κατεύθυνσης μαθήματα του Τμήματος, όπως π.χ. τα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης.

 

Υποχρεωτικό Μάθημα Κατεύθυνσης Νέων Τεχνολογιών

Έτος: 3ο

Κωδικός: ΓΕ4741

ΔΜ: 3

ECTS: 5

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Ενότητες

Στόχοι και εκπαιδευτική διαδικασία, αξιολόγηση, βιβλιογραφία και άλλες εισαγωγικές πληροφορίες. Περίγραμμα και ενότητες. Αντικείμενα που θα εξεταστούν. Εισαγωγή.

 • Οι πρώτες υπολογιστικές μηχανές
 • Οι πρώτοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές
 • Νεώτερες γενιές ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Σύγχρονοι μικροϋπολογιστές
 • Οι υπολογιστές σήμερα
 • Οι υπολογιστές αύριο
 • Εξελικτική πορεία

Υλικό υπολογιστών

 • 2500πΧ-1949
 • 1950-1979
 • 1980-1989
 • 1990-1999
 • 2000-σήμερα
 • Κατανόηση των αναγκών που οδήγησαν στην εξέλιξη του λογισμικού
 • Κατανόηση της παράλληλης πορείας μεταξύ εξέλιξης υλικού και λογισμικού
 • Βασικές έννοιες και πλαίσιο εξέλιξης
 • Ιστορική αναδρομή
 • Γλώσσες Προγραμματισμού
 • Λειτουργικά Συστήματα
 • Τι είναι ένα λειτουργικό σύστημα
 • Λειτουργικά συστήματα και πρώτοι υπολογιστές
 • Η ανάγκη για λειτουργικό σύστημα
 • Τα πρώτα λειτουργικά συστήματα σε mainframe υπολογιστές
 • Οι οικιακοί υπολογιστές της δεκαετίας του ‘80
 • Οι προσωπικοί υπολογιστές της δεκαετίας του ‘90
 • Λειτουργικά συστήματα σήμερα: υπολογιστές
 • Λειτουργικά συστήματα σήμερα: φορητές συσκευές

 

 • Η έννοια των δικτύων
 • Δίκτυα προηγούμενων εποχών
 • Τα πρώτα δίκτυα υπολογιστών
 • Η έννοια της διαδικτύωσης
 • Μετάδοση μέσω πακέτων
 • Πρωτόκολλα επικοινωνίας
 • Διάδοση εμπορικής χρήσης δικτύων

 

 

 • Βασικές Έννοιες
 • Δικτύωση όλων των υπολογιστών
 • Χρήση κοινών πόρων
 • Παγκόσμια πρόσβαση σε πληροφορίες
 • Βήματα εξέλιξης
 • Κυριότερες τεχνολογίες διαδικτύου
 • Δημοφιλείς τεχνολογίες και browsers
 • Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών
 • Ιστορική αναδρομή στις περιόδους που εμφανίστηκαν τα διάφορα στοιχεία του γραφικού περιβάλλοντος
 • Ιστορική αναδρομή των κυριότερων υλοποιήσεων γραφικού περιβάλλοντος εργασίας σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα λειτουργικά συστήματα
 • Επεξήγηση του πλαισίου αλληλεπίδρασης
 • H ιστορική αναδρομή στις περιόδους που εμφανίστηκαν οι κυριότερες τεχνολογίες έχει γίνει μέσα από τις προηγούμενες ενότητες
 • Παρουσίαση των υφιστάμενων τεχνολογιών και εκτιμήσεις για τις μελλοντικές εξελίξεις και τάσεις
 • ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΕΠΑΦΗΣ
 • ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ
 • ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΠΑΦΗ
 • ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
 • ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ
 • ΤΥΠΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΕΠΑΦΗΣ
 • ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  4774
Αρ. Προβολών :  21734