Εισαγωγή στην Πληροφορική Σκέψη [open]

Βαγγέλης Μεννής

Περιγραφή

Εισαγωγικό Μάθημα Πληροφορικής Α' Έτους

 

Το μάθημα έχει ως βασικό στόχο την καλλιέργεια και ανάπτυξη ώριμης και δομημένης αναλυτικής σκέψης, απαραίτητης για τη λήψη αποφάσεων στο πεδίο της διοίκησης επιχειρήσεων. Με την κατανόηση της λογικής και της οργάνωσης που διέπει το αντικείμενο της πληροφορικής, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να διαχειριστούν με καλύτερο τρόπο θεωρητικά και πρακτικά προβλήματα σε όλο το φάσμα των γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων.

 

Κωδικός ΠΣ: 1017

Τύπος: ΥΠ (Υποχρεωτικό Κορμού)

ΔΜ: 3

ECTS: 5

 

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Ενότητες

 • ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 • ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 • ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ
 • ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 • ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
 • ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
 • ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ
 • Η δυσκολία χειρισμού των bits
 • Δεκαεξαδικός συμβολισμός
 • Οκταδικός συμβολισμός
 • Προβλήματα και εξάσκηση
 • Συστήματα αρίθμησης
 • Το δυαδικό σύστημα αρίθμησης
 • Μετατροπή από το δυαδικό στο δεκαδικό σύστημα
 • Παραδείγματα και εξάσκηση
 • Μετατροπή από το δεκαδικό στο δυαδικό σύστημα
 • Παραδείγματα και εξάσκηση
 • Αναπαράσταση ακεραίων

 

 • Σύνδεση με προηγούμενες ενότητες
 • Κεντρική μονάδα επεξεργασίας
 • Αριθμητική λογική μονάδα
 • Κύρια και δευτερεύουσα μνήμη
 • Μνήμη και διευθυνσιοδότηση
 • Τύποι κύριας μνήμης
 • Αποθηκευτικά μέσα (δευτερεύουσα μνήμη)
 • Παραδείγματα και εξάσκηση

 

 

 • Συσκευές εισόδου
 • Συσκευές εξόδου
 • Σύνδεση υποσυστημάτων
 • Εκτέλεση προγραμμάτων

 

 • Λογισμικό και αξιοποίηση υλικού
 • Κατηγορίες λογισμικού
 • Λειτουργικά Συστήματα
 • Διαχείριση Μνήμης
 • Διαχείριση Διεργασιών
 • Διαχείριση Συσκευών Εισόδου - Εξόδου
 • Διαχείριση Αρχείων
 • Διασύνδεση χρήστη
 • Εφαρμογές
 • Η έννοια των δομών δεδομένων
 • Συνήθεις λειτουργίες στις δομές δεδομένων
 • Πίνακες και εφαρμογές πινάκων
 • Πεδία και εγγραφές
 • Συνδεδεμένες λίστες

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  18730
Αρ. Προβολών :  96068

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις