ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟ DESIGN -
- Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020 - 2:26 μ.μ. -
το μάθημα ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟ DESIGN θα γίνεται μέσω ΖΟΟΜ, με τα πιο κάτω στοιχεία συνεδρίας  :
 
 
 
 
Ioannis-Iakovos Paradisis is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: ΜΑΘΗΜΑ ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟ DESIGN
Time: Oct 9, 2020 06:00 PM Athens
        Every week on Fri, until Dec 18, 2020, 11 occurrence(s)
        Oct 9, 2020 06:00 PM
        Oct 16, 2020 06:00 PM
        Oct 23, 2020 06:00 PM
        Oct 30, 2020 06:00 PM
        Nov 6, 2020 06:00 PM
        Nov 13, 2020 06:00 PM
        Nov 20, 2020 06:00 PM
        Nov 27, 2020 06:00 PM
        Dec 4, 2020 06:00 PM
        Dec 11, 2020 06:00 PM
        Dec 18, 2020 06:00 PM
Please download and import the following iCalendar (.ics) files to your calendar system.
Weekly: https://aegean-gr.zoom.us/meeting/tJAld--orD4tG9KPHlGgtimjddV0JbWGKH6l/ics?icsToken=98tyKuCspjssGtaQtxiBRowIGoigM_TzpiVajfp2rDfpJCdHaw78MuZ0Yph9J__7

Join Zoom Meeting
https://aegean-gr.zoom.us/j/94806025716

Meeting ID: 948 0602 5716
One tap mobile
+302111984488,,94806025716# Greece
+302311180599,,94806025716# Greece

Dial by your location
        +30 211 198 4488 Greece
        +30 231 118 0599 Greece
Meeting ID: 948 0602 5716