πρόοδος
- Tuesday, November 5, 2013 at 12:00 AM -

Η πρόοδος θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 2/12 την ώρα του μαθήματος. Θα έχει διάρκεια 2 ώρες και η ύλη θα είναι ότι έχει γίνει μέχρι τότε. Όταν ξεκινήσει η πρόοδος θα κλείσει η πόρτα. Επομένως μην αργήσετε!! Δεν είναι υποχρεωτική.