ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ/ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ
- Τετάρτη 11 Μαΐου 2016 - 5:04 μ.μ. -

Ανακοινώνεται ότι την Tετάρτη 18.5.16 δεν θα πραγματοποιηθεί το μάθημα και η κατά στάδια εξέταση λόγω των φοιτητών εκλογών.

Η κατά στάδια εξέταση θα πραγματοποιηθεί τη Παρασκευή 20 Μαΐου, 10.00-12.00 στο Αμφιθέατρο.

Η αναπλήρωση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί τη Παρασκευή 20 Μαΐου, 15.00-18.00 στο Αμφιθέατρο.

Η ύλη για την ενδιάμεση εξέταση είναι τα κεφ. 1-4 (βιβλίο Besanko)και τα αντίστοιχα στο βιβλίο Katz.

Για την ενδιάμεση εξέταση είναι απαραίτητη η δήλωση του μαθήματος κατά στάδια (μπορεί να γίνει στη Γραμματεία μέχρι και την Παρ. 13/5/16).