Ποσοτικές Μέθοδοι στη Χωρική Ανάλυση [open]

Ελένη Γάκη

Περιγραφή

Η χωρική ανάλυση στοχεύει στη μελέτη της δομής της φυσικής, κοινωνικής και οικονομικής διάστασης του χώρου, των σχέσεων αλληλεξάρτησής τους καθώς και των διαδικασιών αλλαγής τους. Αποτελεί ένα εργαλείο που εντοπίζει τα προβλήματα της περιοχής μελέτης και προσδιορίζει τις αιτίες που τα προκάλεσαν. Ακόμη, για την καλύτερη διερεύνησή τους, ταξινομεί τα προβλήματα αυτά σε κάθε διάσταση χωριστά, αλλά και στα επίπεδα των αλληλεξαρτήσεων τους και εντοπίζει τις διασυνδέσεις μεταξύ των προβλημάτων μέσα κι έξω από κάθε περιοχή μελέτης. Τέλος, αξιολογεί τη σημασία των προβλημάτων, ανάλογα με τα αίτια και τις επιπτώσεις τους, καθώς η ιεράρχησή τους είναι απαραίτητη για την ορθολογικότερη επίλυση τους μέσα από ένα σύστημα επιλογών και προτεραιοτήτων. Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των βασικών εργαλείων ποσοτικής χωρικής ανάλυσης και η χρήση τους για την προσέγγιση των φαινομένων που αφορούν στον αστικό και περιφερειακό χώρο.

ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘ

Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Ενότητες

Χωρική Ανάλυση

Στατιστικά Δεδομένα

Περιφερειακές Ανισότητες

Περιφερειακή Ειδίκευση

Σχέσεις Περιφερειακών Ανισοτήτων

Περιγραφή και Οριοθέτηση των Οικονομικών Περιφερειών

Διαρθρωτική Περιφερειακή Ανάλυση

SWOT Analysis

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  3452
Αρ. Προβολών :  5181

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -